Контакти

.Велико Търново
пл. "Майка България" 2


+359 889 62 82 01 - за сигнали на зрители
0700 42 112 - 24-часово информационно обслужване за всички оператори по тарифния план на абоната


news@ekcarevec.com