“Възраждане“ със запитване дали увеличението на такса смет в града ще повиши качеството на услугата? 21-12-2021 14:15:52

С повишаването на такса смет ще се повиши ли и качеството на сметосъбирането? Това пита Политическа партия "Възраждане". Днес народния представител Цвета Галунова и представителите на местната организация на партията Пенко Пенков и Дочка Иванова представиха своята позиция и предложения.

Такса смет се увеличава 31%, а на среща не са посочени конкретни мерки за повишаване на качеството, твърди Политическа партия "Възраждане". От организацията се обявиха за прозрачност в плановете на инвестиция на средствата на данъкоплатците във Велико Търново.

 

Цвета Галунова, народен предствител в 47-то Народно събрание :

На решението, което предстои да бъде подожено но гласуване не е дадена достатъчна гласност и по-голямата част от потърпевшите граждани няма да разберат за промяната преди тя да стане факт. Не твърдим, че повишаването на такса смет е незаконосъобразно, но се питаме дали е целенасочено спрямо обществения интерес. ”

 

Защо Община Велико Търново не участва в разработване на проект за изграждане на система за преработка на отпадъците?, питат още представителите на партията – като дадоха за пример Община Русе, в която вече такава се разработва.

 

Дочка Иванова, Възраждане - Велико Търново:

Ние разгледахме доста неща в различните общини, как те процедират по този проблем. В Община Бургас имат наистина добре организирана програма, която ние сме разгледали и сме набелязали точки и решения на тези проблеми.

 

Според огранизацията подобряването на ефективността на системите за траспортиране и събиране на отпадъци, ще намалят риска от друг голям проблем, а именно нерегламентираните сметища.

 

Пенко Пенков, Възраждане - Велико Търново:

Предложенията, които можем да направим са свързани с необходимостта Общинския съвет да обсъди отчет за изпълнението на Регионалната програма за управление на отпадъците. Неоходимостта да увеличим мобилните депа за събиране на отпадъци, а да не остава само едно в „Чолаковци“, което обезсмисля целия процес, увеличаване на броя на подземните контейнери, което ще доведе до подобряване на средата в град Велико Търново.”

 

Всички тези предложения ще бъдат входирани до Великотърновския Общински съвет.