Военен университет В. Търново 21-07-2021 14:24:07

121 курсанти от випуск "134 Георги Стойков Раковски" завършват тази година националния вонен университет "В. Левски" във В. Търново, в 13 военни специализации. Дипломите и пагоните на новопроизведените лейтенанти ще бъдат връчени на тържествена церемония на 24 юли в старата столица.

Производството на лейтенанти е една от най-важните военни церемонии след полагането на клетва.Първенец на випуска е лейтенант Красимир Йорданов, специалност мототехника и танкови войски,пълен отличник, следван от сержантите Ангел Мацурев и Евгени Василев. Носител на наградата „Ген. Сава Муткуров“ е лейтенант Христо Генджов, а на наградата „Полк. Борис Дрангов“ - отличникът на випуска Красимир Йорданов. Завършилите курсанти получават образователноквалификационна степен „бакалавър“ по военни и технически специалности. Освен курсантите випускници са и 8 кадета от сержантския колеж. Тази година приемът на кандидати за военния университет е доста увеличен – приети са 191 кандидати при 170 за миналата година.

225 места са утвърдени за студенти в националния военен университет, в 11 специалности, от тях 65 редовно, 140 задочно и 20 – дистанционно.Особен интерес има към специалностите „Национална и регионална сигурност“ и „Защта на населението и инфраструктурата“.

Предстои разработването на нови учебни планове и утвръждаването на 2 нови специализации. В момента се работи по проект за киберцентър, сключени са 3 договора за международни проекти с военни университети в Европа.