С изложба и акция за събиране на хартия РИОСВ се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците 25-11-2021 13:06:14

Изложба с детски рисунки и тематична информация посреща посетителите на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Велико Търново на партера на инспекцията. Тя е посветена на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която тази година се провежда в периода 20-28 ноември. И този път служителите се включиха в акция за събиране на хартия, като освен от служебните помещения, предадоха и хартия, събирана от тях в домакинствата.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците се провежда традиционно в края на ноември. Нейната основна цел е да повиши осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и да насърчи практически дейности за намаляване, разделно събиране, предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата, почистване на замърсени терени.

 

Милка Асенова, РИОСВ:

За съжаление няма да имаме инициативи с ученици, поради въведените мерки. Но пък в Регионалната инспекция организирахме акция за събиране на хартия от служителите. Също така за всички посетители сме подготвили изложба.”

 

Изложбата представя проблемите с отпадъците през погледа на ученици от цялата страна.

 

Милка Асенова, РИОСВ:

Виждам у техните рисунки, че децата искат да живеят в чиста околна среда, без замърсяване, за това, че те полагат грижи за опазване на природата, но това трябва да се случи и от възрастинте хора. Целта е да се повиши осведомеността на гражданите за управлението на отпадъците.

 

Изложбата може да бъде разгледана до 10-ти декември.