Ново читалище има Велико Търново 11-08-2021 13:23:46

Ново читалище има Велико Търново. Културна институция официално е регистрирана на 5 август. Идеята за създаването възниква спонтанно, но бързо обединява родители, учители, хора от различни професии. Председател на читалищното настоятелство е д-р Вехбие Балиева, членове са д-р Сезер Нихат и Дияна Иванова. А общия брой на членовете на този етап е 153.

Целите, които екипът на новото за Велико Търново читалище „Светлина“ си поставя са много – както да обогатява и развива културния, обществен и просветен живот, така и да съхранява обичаите и традициите, да разпространява българската култура и да подкрепя развитието на децата, подрастващите, младежите и девойките от различни социални групи.

д-р Вехбие Балиева, председател на читалищното настоятелство

Дейността на читалището беше определена в разговорите – към какво да се насочим, къде виждаме проблем, който бихме могли да съдействаме за разрешаването му или пък къде виждаме сфера, в която на официалните институции им е по-трудно.“

На първо време обаче екипът насочва усилията си към началото на учебната година и нейното стартиране по най-добрия начин за учениците. Читалищното настоятелство предвижда и създаване на библиотека към културната институция. За тази цел стартира и кампания "Дари книга, подкрепи читалището" на която вече са откликнали десетки.

Засега имаме само фейсбук страница, сайтът е в процес на разработка. Нови сме и всичко в движение правим. Има посочен в страницата телефон или чрез социалните медии могат да се свържат и да уговорим по какъв начин и какви книги искат да дарят.”

Общественият отклик относно създаването на културната институция се оказва много голям.

Аз лично съм много приятно изненадана колко много хора искат да се включат и то с неща, които дори не са ни хрумвали.

Мен това много ме обнадежди и всъщност разбрахме с екипа, че макар и да сме рискували в тези трудни времена да тръгнем да създаваме читалище, всъщност сме направили нещо, което мобилизира и активира цялото общество и може би това е най-важното нещо.”

На този етап читалище „Светлина“ временно се помещава на улица „Козлодуй”, докато не се намери общинска сграда.