Краеведческо проучване 21-07-2021 12:37:01

Като значим краеведчески труд , с огромен принос към националната ли история и култура окачествени проф. Пламен Павлов сборника "История на Момин сбор Великотърновско". Книгата е в съавторство и бе представена пред обществеността на селото.

Според проф. Павлов,специалист по средновековна история във Великотърновския университет, към краеведческите проучвания има едно добронамерено снизхождение и често това е основателно, защото има много такива изследвания, написани от местни ентусиасти, които не са „вътре“ в нещата, макар да са водени от родолюбиви мотиви. След срещата му с един от съавторите, архимандрит Виктор, имал вече известна подготовка за това, както ще представлява сборникът, но прочетеното надминало и най-добрите му очаквания.

Според проф. Павлов бъдещата инфраструктура ще направи селото част от един по-голям конгломерат с Велико Търново и хората, които минават оттук, ще знаят откъде минават и с какво местните хора са дали своя принос към националната ни история и култура.