Другото лице на българските войници в Първата световна война 29-11-2021 14:40:51

16 фотоесета, представящи другото лице на българските войници в Първата световна война представя в изложба Държавният военен архив във Велико Търново. Експозицията е един от акцентите в честването на 70-годишнината от създаването на Държавния Военноисторически архив и основаването на архивната система у нас.

Под формата на фоторазкази, авторите на изложбата Ирена Данаилова и Георги Генчев – кореспонденти на БТА от Видин и Варна, илюстрират живота на редовите войници от деня на мобилизацията им, чак до края на войната. Повечето от тях са млади, образовани, всеки със своята съдба и история.

Светлин Радев, директор на ДВА във Велико Търново:

В самата изложба, така са структурирани, че виждаме студента, редника, инжерена, авиатора.. Зад студента е личността на Иван Чакъров от Златарица. При откриването сложихме един акцент, предвид регионалния момент, търновци да усетят по-близо тези хора. Редникът е Стефан Хаджийски от село Койнаре. Следващият – инженера, зад него стои личността на Златан Бръчков от Свищов.“

Всички те са преживели войната. Това, което ги обединява са техните снимки – копнеж към спомена. Гледната им точка поставя рамката, в която те ни разказват за войната. Днес техните фотографии са едно аригинално визуално и документно свидетелство от Голямата война.

Светлин Радев, директор на ДВА във Велико Търново:

Една такава доста пълна палитра с хора от Редника до Командир на полк. Другият момент е, че представят личности от втория, третия и четвъртия ред, всички дали своя принос и своето участие във войната. И останалата следа.“

Експозицията ще бъде в Изложбени зали до 18-ти декември.