Достъп на хора с увреждания в читалище „Надежда“ В. Търново 19-07-2021 13:42:33

Проект на стойност над 6000 лв. е спечелил управителният съвет на читалище „Надежда“ във В. Търново. Проектът, организран от Агенцията за хора с увреждания, предвижда закупуване и монтаж на платформен подемник, с който ще бъде улеснен достъпът на инвалиди до проявите на културната институция.

Читалище „Надежда“ във В. Търново наскоро навърши 150 години и може да се похвали с многолика и разнообразна дейност. Но целта на управителния съвет тази година е да осигури достъп на всички граждани до проявите му. Така хората с увреждания ще бъдат приобщени и ще могат да участват във всички събития на културната институция. Тази цел ще стане реалност благодарения на спечеления проект, организиран от Агенцията за хора с увреждания.

Подемниците ще работят с придружител, но сред персонала на читалището има такъв служител, който да съпътства инвалидите при използване на съоръжението.Всъщност, управителният съвет е кандидатствал за два такива подемника, като идеята е била единият да се монтира във входа на библиотеката, а другият – във входа на театралната част.Но ръководството е доволно и от това.Във връзка с конкурса арх. Колева съобщи, че тази сутрин г- н Милчо Коларски, директор на Агенцията за хора с увреждания, е изпратил писмо до министъра на културата, с което го уведомил за конкурса за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.

Във връзка с това ръководството на читалище „Надежда“ е готово да окаже помощ на всички читалища или други културни институции, които искат да реализират подобни проекти.