До 25 август зрелостниците декларират и плащат здравните си осигуровки за м. юли 2021 година 12-08-2021 07:52:37

От 1 юли до 25 август над 750 абитуриенти от Велико Търново, положили успешно държавен зрелостен изпит през 2021 година, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за м. юли 2021 година. Учениците, завършили гимназия, трябва да се осигуряват сами докато станат студенти или започнат работа. Изключение правят тези млади хора, които веднага след завършването на гимназия започнат работа и се осигуряват от работодателите си.

За сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците навършили 18 годишна възраст, до завършване на средното си образование и студентите - редовно обучение до навършване на 26 годишна възраст, т.е. съществува един период от време в който те не попадат в нито една от двете категории - "ученици" или "студенти". През това време трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 26 лева на месец, защото съществува възможност да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права.

Декларация образец 7 е задължителна за всички физически лица, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която гражданинът е длъжен да се осигурява за своя сметка и осигурителният доход, върху който ще се внасят здравноосигурителните вноски. През тази година абитуриентите трябва да посочат за начало на осигуряването си датата 01.07.2021 г., а вноските се дължат върху половината от минималния осигурителен доход, определен по закон за 2021 година. Подаването на декларацията става лично, в офиса на НАП, по пощата, с обратна разписка или по електронен път с ПИК код на НАП, който се издава безплатно във всеки офис на агенцията.

Абитуриентите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. С електронния калкулатор на сайта на НАП може да се изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях.

Повече информация за плащането на здравните вноски може да се получи интернет страницата на НАП, в офисите на приходната агенция или от кол центъра на НАП – на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор, въпроси могат да се задават и чрез електронната поща на адрес infocenter@nra.bg.