Безплатно силанизират постоянни зъби на деца от 5 до 8 години 30-11-2021 15:15:30

За десета година стартира програмата за силанизация на детските зъби в област Велико Търново. Тя обхваща децата от 5 до 8 години и продължава до 15 декември. Целта е предпазване от кариеси на първите постоянни кътници чрез запечатване фисурите на зъба.

Със силанизацията не се отнемат дейности от здравната каса. Не е необходима и здравната книжка. Родителите трябва само да попълват декларация за съгласие с манипулацията.

д-р Цветосавка Тихова, координатор на програмата за областта:

Манипулацията е съвсем безболезнена, не се използва машина. Само с една четчица се почиства зъбчето предварително, след това се слага гел и се силанизира с фото полимерен материал под действието на светлина. Трябва да се наблюдава през 6 месеца, защото все пак не се работи с машина и може да се отмие или да падне, и се слага допълнително.“

В цялата област по програмата за силанизация на детските зъби работят 11 стоматолози.

д-р Цветосавка Тихова, координатор на програмата за областта:

За тези 10 години са обхванати 3 075 деца и са силанизирани 11 528 зъбчета.

И най-важното е, че зъбчето трябва да бъде здраво, да няма кариозен дефект. Има ли силанизацията не може да помогне.

Специалистът съветва посещението на децата при стоматолозите да става поне веднъж годишно за установяване на статуса им. А децата с множествен кариес е добре да правят профилактичен преглед два пъти годишно.