Белодробната болница във Велико Търново има нужда от медицински сестри 24-11-2021 15:47:59

Белодробната болница „Д-р Трейман“ във Велико Търново има нужда от медицински сестри. Лечебното заведение предлага 2 650 лева средна заплата за длъжността, както и осигуряване на общински жилища за служители, които не са от града.

През последните седмици натискът в лечебното заведение е голям и за да намалее натоварването върху екипа, е необходимо набирането на още между 5 и 8 медицински сестри.

д-р Стела Денчева, управител на Белодробната болница:

Пациентите ни търсят непрекъснато, непрекъснато сме пълни и поради тази причина е хубаво да осигуряваме все по-качествен медицинска помощ.

Току-що разговаряхме с една колежка, която се интересува по-скоро от възнаграждението и като разбра, че има доста работа, сега тепърва мисли. Надявам се да мисли в позитивен акпект. За жалост високото заплащане е свързано със сериозна работа.”

Високото възнаграждение, което лечебното заведение предложи за лекари преди месеци, привлече нови 5 специалисти. Заплащането, което болницата предлага за медицински сестри, е сред най-високите в страната.

инж. Юлия Владкова, икономически директор на Белодробната болница:

В края на месец септември с назначаването на петима нови лекари сериозно завишихме дейността на лечебното заведение, което съответно води и до завишен приход. Завишаването на медицинския персонал води и до нужда от завишаване на бройката на средния медицнски персонал, визирам медицинскитесестри.”

В момента лечебното заведение работи почти на предела на възможностите си, запълнени са почти всички легла. Увеличават се и болните от туберкулоза.

д-р Стела Денчева, управител на Белодробната болница:

За жалост всички заболявания останаха на заден план и туберкулозата и онкологичните заболявания. Туберкулозата е инфекциозно забобляване. И пациенти, които с месеци се държат вкъщи, предпоставят да заразят доста свои близки. Поради което след едно огромно затишие от опрядъка на 8-9 месеца миналата година и началото на тази, започваме да откиваме тези пациенти. Това е и причината да сме толкова натоварени.”

Новоткритите с туберкулоза през първите шест месеца на годината са двама, а за второто шестмесечие вече са 23-ма.