Конституционният съд остави без уважение искането на Кирил Петков 12-10-2021 09:30:57

Конституционният съд с единодушие на участвалите единадесет съдии прие с определение писмени доказателства по дело № 18 от 2021 г.

Със същото определение Конституционният съд остави без уважение искането на Кирил Петков Петков за конституирането му като заинтересована страна по делото и без разглеждане искането му за събиране на други доказателства.

Приетите писмени доказателства ще бъдат публикувани заедно с определението на страницата на Съда в интернет по партидата на конституционното дело със заличаване на личните данни.

Очаквайте подробности!