Сензорна стая вече има в Лясковската гимназия 13-12-2021 15:10:32

Сензорна стая вече има в Средно училище „Максим Райкович“ в Лясковец. Идеята за реализирането й е резултат от желанието на екипа на училището да се обособи отделен кабинет за децата със специфични нужди за по-доброто им адаптиране в училищната среда. Така под формата на игра децата развиват своите умения.

Идеята за сензорната стая възниква преди повече от година, когато в училището броят на учениците със специални образователни потребности нараства. След като специализираните училища в страната бяха закрити, децата със специални образователни потребности вече посещават общообразователните институции и така те трябва да се приспособят към училищната среда.

Марияна Бъчварова, начален учител:

Част от тях, в нашето училище това са 5 ученици – са на индивидуална форма. Иначе в цялото училище имаме и на комбинирана форма, има и ученици, които посещават екипа в училището, работят с логопед, психолог и ресурсен учител. Тяхната бройка е 33. И идеята с направата на тази стая е всъщност ние да осигурим пространство, където да бъдат заедно с учителя, който ще работи с тях. В същото време на тях им трябва един по специален индивидуален подход.“

Сензорната стая е предназначена за релаксация, енергия, обучение, развитие и е отлично средство за събуждане на сетивата чрез дейности, с които се усъвършенства фината моторика. Със заниманията в новия кабинет децата развиват сензорни и тактилни възприятия - усещания, изпитани чрез докосване.

Марияна Пенева, училищен психолог:

Всичко това подпомага тяхното развитие, за да са по-полезни за самите себе си. Примерно да се научи да отключва, да си връзва обувките, да си вземе водата да пие, тези неща подпомага тази стая.”

Сензорната стая едновременно може да бъде използвана до две, максимум три деца.