Излезе от печат поетическата антология „Вечности“ 22-10-2021 14:43:02

Излезе от печат поетическата антология "Вечности". Изданието включва 37 имена на поети, представени с различно количество стихотворения. Неин съставител е писателят и критик Владимир Шумелов. Редактор е поетът, писателят и краеведът Христо Медникаров, починал в края на 2019 година.

Имената в антологията могат да бъдат групирани в три поколения. По-утвърдени имена, като Янислав Янков, Радко Радков, Николай Колев. Във втора група могат да се обособят имена като Марин Бодаков, Николай Петков, Пламен Павлов, Марина Петрова, Сашка Александрова. В третата група пък са младото поколение – Александър Христов, Невена Борисова, Денис Нуф.

 

Владимир Шумелов:

На практика съжителстват три, може би вече четири, поколения поети. Отсъствието на някои от тях не означава отсъствието им от поетическата палитра на града. Те са намерили вече място в други издания, а пък селекцията в книгата се стреми да извади на показ китката от поколения почерци, техники, тенденции във Велико Търново.“

 

Тенденциите във Велико Търново не са по-различни от тези, които се практикуват в цялата страна и в столицата, смята критикът. В Антологията са представени по традиционните стилове в поезията, но и по-модерни техники.

 

Владимир Шумелов:

Поезията е циклична. Тя върви от традиционно към модерно и постмодерно. След това отново имаме завръщане към старите метрики. Така че в този сборник ще видим точно това преливане между традиционно, модерно и постмодерно писане в областта на метриката. И в този смисъл тя е нормална поезия, не е по-различна и е качествена, както е качествена голяма част от публикуваната поезия в България.“

 

В Антологията има и имена, които не са пряко свързани с града, но пък се радват да бъдат припознати като търновски автори, като Мира Душкова, Мая Ангелова, Марин Бодаков.