Започна седми пореден археологически сезон на средновековната крепост „Ряховец“ 16-09-2021 13:28:27

Започна седми пореден археологически сезон на средновековната крепост „Ряховец“. Обектът получи статут с категория „национално значение“ през 2015 г. и след 25-годишно прекъсване, бяха подновени археологическите разкопки. Екипът има на разположение около 22 работни дни, за да проучи западната порта, жилище от желязната епоха и подградието.

Тази година финансирането на проучванията е в размер на 28 хиляди лева и е осигурено от Министерство на културата. Днес екипът стартира с почистване на главния вход на крепостта и ще продължи навътре към западната порта, където от години правят археологически разкопки.

Илиян Петракиев

Там имаме яснота относно крепостта - това кога е градена и как, но имаме въпросителни относно нейното обитаване през 13-ти век. Затова тази година нашата цел е насочена именно към проучване на вътрешната част. От няколко години стоят и идеи да проучим едно жилище от ранножелязната епоха, за което знаем, че съществува, за което знаем, е има пещ.

Надяваме се, когато стигнем огнището да успеем да направим едно археомагнитно изследване с колегите от София. ”

Усилията на екипа са насочени и към подградието, от където започва и туристическия маршрут към самата крепост. При проучване на около 700 метра източно от подградието, екипът попада на некропол, също свързан крепостта. Оказа се, че цялата местност е доста гъсто населена в края на 12 и началото на 13 век.

Илиян Петракиев

В момента почистваме нашите изкопи и сондажи от предходния сезон, където има една средновековна сграда, стъпила върху вероятно ров от Елинистическата епоха, т.е. времето след Александър Македонски. Имаме доста интересни находки от този ров. Надяваме се тази година да се изясни дали е ров и имаме една яма от 11-ти век, която също се надявам да успеем да проучим напълно тази година.”

Предвижда се и през този археологически сезон „Лятна археологическа школа” за ученици да продължи своята дейност с участието на младежи от училищата в Горна Оряховица и Велико Търново.