До 30 септември се приемат предложения за присъждане на званието „Будител на община Горна Оряховица“ 20-09-2021 12:50:39

До 30 септември в Община Горна Оряховица се приемат предложения за присъждане на званието „Будител на община Горна Оряховица“. Отличието се връчва по повод 1 ноември – Деня на народните будители и се присъжда за постижения в две категории: „Образование и наука“ и „Култура и изкуство“.
Предложенията се подават до Кмета на Община Горна Оряховица в писмен вид с изчерпателна и достоверна информация, не по-късно от 30 септември. Номинациите могат да бъдат направени от:държавни и общински органи; обществени, професионални и творчески организации, в това число неправителствени организации; директори на училища, детски градини и обществени институции; инициативни комитети от минимум 15 участници.