Нова книга по краезнание 20-07-2021 13:15:11

Сборникът "История на село Момин сбор Великотърновско" бе представен днес пред обществеността на селото.Тя е писана от авторски колектив от трима души, родом от селото, и е посветена на всички техни близки, които са родени и живеят в Момин сбор.Книгата включва богат снимков материал, етнографски и исторически данни за селото, както и родословното дърво на отделните родове.

Всъщност, това не е толкова повод, а щастлива случайност по едно и също време, на едно и също място в пространството да се обединят трите идеи на книгата.Лесно ли се работи в съавторство.

Целта на сборника с изследвания е да остане като наследство на бъдещите поколения, защото книгата е не толкова популярна, колкото научна, като съдържа и спомени не само за миналото, но и за настоящето.Тримата автора са убедени, че родолюбието в днешно време се измерва с обичта към народа си, семейството и фамилията, своя род и език.