Приеха Бюджета и Инвестиционната програма за 2021 на Велико Търново

Стартовият размер на Бюджет 2021 е 112,8 милиона лева.

0
3

Приеха Бюджета и Инвестиционната програма за 2021 на Велико Търново. Сред най-важните цели са увеличаване на икономическите възможности за гражданите и бизнеса, на социалните възможности и подкрепата за хората в нужда, подобряване на инфраструктурата и свързаността, повишаване на качеството на административните услуги за хората и бизнеса. Акценти са поставени и върху възстановяването след Covid-19, екологията, образованието и културата.

Стартовият размер на Бюджет 2021 е 112,8 милиона лева. Увеличени са средствата за всички основни функции, най-голям е ръстът за образование, благоустрояване, строителство и екология, социални дейности и здравеопазване, културата и туризъм. Акцент остава дофинансирането на социално-значими обществени дейности – издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, физическа култура и спорт.

Запазват се нивата на местните данъци и таксата за битови отпадъци. Около 26,7 милиона лева са планираните местни данъчни и неданъчни приходи.

Инвестиционната програма е в размер на 33 милиона лева, 81% от финансирането вече е обезпечено, а 70% от обектите в нея са инфраструктурни.

Близо 950 хиляди лева са предвидени са облагородяване на населените места в общината.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here