Представиха във Велико Търново първия том от поредицата на доц. Бойко Великов “Политическа психология в България”

Над 150 са документите, които са в основата на направения анализ.

0
6

Първият том от поредицата “Политическа психология в България” представиха в старата столица. Неин автор е преподавателят по психология във ВТУ доц. д-р Бойко Великов. Книгата представи генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Първият том от поредицата описва историческите събития и личности с ключова роля за Средновековна България.

доц. д-р Бойко Великов

Проучвания, които ми дадоха възможност да направя оценка, да се опитам да профилирам част от знаменателните личности в българската история, както владетели, така и духовници, които са били в превратни моменти в българската история, довели до изключителни събития в нашата история. Времена на възход, но и времена на поражения и падения, така че този опит почива изцяло на документи, които се опитах да систематизирам.”

Над 150 са документите, които са в основата на направения анализ. В книгата доц. Бойко Великов изследва проблеми, подчинени на взаимодействието “политика – психология” в средновековните времена.

доц. д-р Бойко Великов

Считам, че сме длъжници на политиката от психологическа гледна точка преди всичко, особено в исторически план. Моята цел беше не да навлизам в исторически дискусии,за мен беше важно да погледна от психологическата страна – личностите, събитията, психология на личността, на владетеля, на тези които са оставили трайна диря в историята и тези които са оставили диря, но в негативен план. Един опит за профилиране на личности и от друга страна един опит за представяне на събития от тяхната социална гледна точка.

Три аспекта отбеляза генералния директор на БТА при представянето на книгата – въпроса за паметта, ролята на водачите и религиозния фактор в политиката.

Кирил Вълчев, генерален директор на БТА

Книгата поставя въпроса за властта и добродетелите. За властта, която е дадена от Бога само за добри дела, както цитира в книгата си Средновековните извори Бойко Великов. Да свържеш власт и добродетел в днешно време изглежда абсолютно невъзможно. Г-н Велико намира връзка в Средните векове. ”

Авторът планира вторият том в поредицата “Политическа психология в България” да бъде посветен на Възрожденската политическа психология, в третия акцентът да бъде в политиката и психологията в Следосвобожденския период.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here