РЕКЛАМА

КТВ ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ Ви предлага оригинални решения, свързани с изработването на рекламни клипове, с позиционирането на разнообразни рекламни форми в подходящи часови пояси, с оглед най-ефективното достигане на рекламните послания.

Целта на отдел Реклама е Вие да имате максимална ефективност от рекламната кампания по КТВ ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ.

Предлагаме Ви разнообразни рекламни оферти, съобразени с Вашия бюджет, с Вашата целева аудитория, за достигане ефективността, която желаете.

В случай, че не разполагате с готов рекламен клип, при нас работят високо квалифицирани специалисти, които ще Ви изработят такъв.

Свържете се с нашите рекламни специалисти, които ще Ви препоръчат максимално ефективнa рекламна кампания, изцяло съобразена с Вашите желания и изисквания.

Оферта за предоставяне на програмно и рекламно време

Програмна схема

Презентация – Евроком Царевец

Оферта за реклама

e-mail: reklama@ekcarevec.com