АДРЕС

  • Велико Търново
  • пл. "Майка България" 2
  • 0700 42 112 - 24-часово информационно обслужване за всички оператори по тарифния план на абоната