Община Велико Търново уведомява собствениците на излезли от употреба автомобили, че процедурата за премахването на тези моторни превозни средства от улици и общински площи се съкращава значително. Това е заложено с промени в нормативната база, приети в началото на настоящата година.

Измененията са в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства на Министерството на околната среда и водите. Изоставените автомобили са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците, а новите разпоредби оптимизират значително сроковете за тяхното премахване. На такова подлежат автомобили и возила, намиращи се на общински или държавни площи:

  • чиято регистрация е прекратена за повече от три месеца /досега този срок бе две години/;
  • чийто знак за годишен технически преглед е изтекъл повече от три месеца от определената дата за нов преглед /досега – две години/.

С оглед на това собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства, попадащи в горните две категории, следва да предприемат действия по тяхното репатриране на площадка за временно съхранение и разкомплектоване. При установяване на изоставени автомобили, отговарящи на горните условия, Общинска администрация ще инициира процедура по тяхното принудително преместване на общинската площадка. Ако в 14-дневен срок след приключване на тази процедура возилото не бъде потърсено, то ще бъде разкомплектоване.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here