Министерството на културата обяви конкурс за директор на МДТ “Константин Кисимов”

Причината е изтичането на мандата на настоящия директор Васил Вълчев.

0
3

Конкурс за директор на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов” във Велико Търново обяви Министерството на културата. Причината е изтичането на мандата на настоящия директор Васил Вълчев. Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на театъра през следващите четири години и събеседване. Крайният срок за изпращане на концепциите е 16 ноември.

Концепцията трябва да съдържа стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година, политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал, творчески потенциал, финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства. Концепцията трябва да съдържа и възможности за увеличаване аудиторията на института, поддържане и подобряване на материалната база.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here