БАБХ проверява кухненските блокове на детските заведения и училищата в страната

Проверките са във връзка с началото на новата учебна година и се провеждат на територията на цялата страна.

0
7

От днес Българска агенция по безопасност на храните извършва проверки в детските кухни майки и училищни столови бюфети. Също така ще се проверяват и всички обекти, регистрирани по Закона за храните, на територията на училищата. Проверките са във връзка с началото на новата учебна година и се провеждат на територията на цялата страна. Целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните, които децата консумират. Масовите проверки ще продължат до 30-ти септември, включително.
Инспекторите проверяват произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение и дали се спазват изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите и правилното им етикетиране.
По време на инспекциите се следи и за спазването на противоепидемичните мерки от персонала, зает с приготвянето и предлагането на храни в обектите за хранене на територията на училищата, съгласно Указанията към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене и обекти за търговия с храни по прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19.
При установяване на несъответствие ще бъдат предприети действия, съгласно действащото законодателство. При необходимост и по преценка на проверяващите инспектори ще бъдат вземани проби за лабораторно изпитване.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here