Ремонтират открита спортна площадка в Лясковец със 117 хиляди лева

Проектът е финансиран по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

0
7

От началото на месец август в община Лясковец започна изпълнението на строително-ремонтните работи по реконструкция на открита спортна площадка, разположена в рамките на Спортния комплекс и стадиона на град Лясковец. Проектът е финансиран по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Основната цел на проекта е да подобри и модернизира спортната инфраструктура на територията на Община Лясковец, което ще допринесе за подобряване на условията за спортна и физическа активност на жителите и гостите на града.

Мария Илчева, консултант проекти към Община Лясковец

Всъщност това беше настилката, съществуващата. Крайно неподходяща за спортуване и за провеждане на някаква активна тренировъчна дейност.”

Реконструкцията на спортната площадка започва в началото на месеца. Вече е демонтирана старата ограда на площадката, предстоПроектът е финансиран по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.и изграждането на нова – с височина 4 метра.

Мария Илчева, консултант проекти към Община Лясковец

Също така изграждане на новия терен, който ще бъде с изкуствено покритие. Игрището е с размери 30/40 метра и ще бъде изцяло изравнено нивото, както и изградена стабилна основа върху която да бъде положен и изкуствения терен. След това се предвижда и монтиране на врати за футбол и също така полагане на маркировка на самия терен.”

До края на октомври се очаква ремонта да приключи. А за по-голямо удобство на спортуващите започва ремонт и реконструкция на сградата към Спортния комплекс на Лясковец. Средства за ремонт са 168 хиляди лева, а дейностите се очаква да приключат след до 3 месеца.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here