БМЧК с обучение за оказване на първа долекарска помощ

Базисни знания за оказване на помощ на пострадал до пристигане на медицински екип – как се обработват рани, фрактури, прилагане на изкуствено дишане и как се реагира по време на спешни състояния показаха младежите на великотърновци.

0
12

Обучение за оказване на първа долекарска помощ организира младежката организация на БЧК в парк „Марно поле“. Базисни знания за оказване на помощ на пострадал до пристигане на медицински екип – как се обработват рани, фрактури, прилагане на изкуствено дишане и как се реагира по време на спешни състояния показаха младежите на великотърновци.

Бързите и адекватни действия при спешни ситуации могат да спасят човешки живот, коментира областният координатор на Българския младежки червен кръст във Велико Търново. Именно затова е и важно обществото да знае как да окаже помощ при подобни ситуации.

Дея Колева, Областен координатор на БМЧК Велико Търново

Никой не е застахован и тези умения не се получават в училище. Много рядко в семействата се обръща внимание на това. Според мен всеки е длъжен до някаква стене да е запознат как да реагира, защото може да спаси човешки живот.”

Досега са организирани само обучения на закрито и предназначени за доброволци. Заради пандемията този път обучението се провежда на открито. Според наблюденията на областния координатор познанията на хората за оказване на първа долекарска помощ са добри, но винаги може да се надграждат.

Дея Колева, Областен координатор на БМЧК Велико Търново

Интересното е, че задават много въпроси, имат желание да учат, което аз намирам за много хубаво и тенденцията за все повече любопитство в тази област е много хубава.”

Повечето хора много харесват това, което правим и с всяко следващо обучение и всяка следваща акция се включват все повече хора.”

Младежката организация смята да продължи през лятото и с други модули на дейностите на Българския червен кръст.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here